WEB OFICIAL DEL SILLA CLUB DE FUTBOL: "PASSIÓ I SENTIMENT"
WEB NO OFICIAL DEL SILLA CLUB DE FUTBOL - EL NOSTRE POBLE
TOT EL SILLA

Esta página no se hace responsable de los comentarios ajenos a la información oficial del club

 
LA CIUTAT

Silla és un municipi de la comarca de l'Horta Sud (subcomarca de l'Horta-Albufera). Es troba situat a la ribera del llac de l'Albufera i part del seu terme municipal està dins dels límits del Parc Natural. El terme municipal de Silla limita al nord amb Beniparrell i Catarroja, a l'est amb el llac de l'Albufera, al sud amb Sollana i Almussafes i a l'oest amb Alcàsser i Picassent. El conreu de regadiu ocupa quasi la totalitat del nostre terme. La sèquia Reial i les subsidiàries proveeixen l'aigua per al reg. Els tarongers, les hortalisses i els arrossars són els principals tipus de conreus al terme de Silla.

La ciutat de Silla es troba a una altitud de 8 metres sobre el nivell del mar.
El clima es correspon amb el típicament mediterrani de costa, amb temperatures intermèdies de 25ºC a l'estiu i 11ºC a l'hivern.

El Consistori elegit a les darreres eleccions municipals va ser el següent:

PSPV-PSOE: 8 regidors

PP: 6 regidors

BLOC: 1 regidor

ESPAÑA 2000: 1 regidor

ELS VERDS: 1 regidor

Sent l´alcalde Francesc Baixauli i Mena.


L´ECONOMIA


Amb el transcurs dels anys, l'agricultura ha anat deixant pas a l'activitat industrial que tradicionalment no havia tingut un pes específic. Indústries de productes químics, pell, ceràmica, mobles, tèxtils, metal•lúrgiques, pinsos, etc., configuren el marc d´un sector industrial conformat per un total de 10 polígons a tot el terme que donen treball, directa o indirectament, a uns 8.000 sillers. Així i tot, i afortundament, hui en dia la superfície dedicada al cultiu encara suposa un 75% de la totalitat del terme.


LA HISTÒRIA

L'alqueria de Silla fou donada pel rei Jaume I el 15 de gener del 1233 a l'Orde de Sant Joan de l'Hospital, mentre n'era mestre el Sr. Hugo de Fullaquer, qui conquesta la torre àrab, centre neuràlgic de la comanda de Silla i que passa després a l'Orde de Montesa. Hugo de Fullaquer atorga el 31 d'octubre de 1243 la Primera Carta Pobla de Silla i foren els primers cristians, vinguts de fora, qui es varen establir en cases i ocuparen terres.
L'any 1248 es decreta l'expulsió general dels moros valencians i fou el castellà d'Amposta de l'Orde de l'Hospital, Pere d'Alcalà, qui després atorga la Segona Carta Pobla de Silla, exactament el 25 de novembre de 1248.

L'any 1317 acaba el domini de Silla per part de l'Orde de l'Hospital, i aquesta passà a formar part de l'Orde de Santa Maria de Montesa. Continuà sota aquest domini fins al 1837 any en el qual es produí la desamortització de Mendizábal i, en conseqüència, varen desaparéixer les prerrogatives i les propietats.


LA DEMOGRAFIA


Fins a l'any 1965 la població mantingué un ritme constant però lent i el seu creixement es va accelerar després. Així, en el cens del 1910 consten al nostre poble 1.118 cases i albergs i uns 4.970 habitants. El cens del 1920 li atorga 6.254 habitants; el de 1940, 6.639; el de 1950, 7.117; el de 1960, 7.768; el de 1970, 10.090 i durant tota la dècada dels 80 es mantenen els 16.000 habitants.

El 1994 es comptabilitzen 16.712 veïns repartits per un terme de 24,5 km2. El cens de l'1 de gener de 2005 li dóna 18.253 habitants i ja al 2006 va arrivar als 18.567 per situar-se a principi del 2007 en 18.890 i unes expectatives de creixement demogràfic molt elevades a conseqüència de la forta i constant inmigració extranjera del nord d´Àfrica i l´Est d´Europa, principalment, a més de tota eixa gent que fuig de les grans concentracions urbanes a València ciutat i rodalies.

La ciutat és el punt de bifurcació de tot un eix de carreteres que es dirigeixen cap a Alacant per la costa i arriben fins a Albacete, Madrid i Alacant per l'interior, a més de la proximitat d'enllaços amb l'autopista de la Mediterrània.
La constant reordenació urbanística i la creació de noves zones verdes d'esbarjo ha fet de Silla una ciutat més còmoda que, al mateix temps que es modernitza, s'humanitza.
Silla és una ciutat de tradicions arrelades, d'esplendorós passat i de gent afable que sempre s'ha sentit molt orgullosa de tot allò que és seu i la diferència de la resta de ciutats.

Per més informació de festes, tradicions i medi ambient (l´Albufera): www.silla.es


Conectados 14309 visitantes (31021 clics a subpáginas) www.sillacf.es.tl
=> ¿Desea una página web gratis? Pues, haz clic aquí! <=
Des de 1927 fent història